Select Page

Korkeakoulusta valmistuminen tavoiteajassa on monelle paljon haastavampaa kuin ennalta voisi odottaa. Yhä useampi opiskelija käy töissä opintojensa ohella, toimiminen opiskelijajärjestöissä voi viedä suurenkin siivun aktiivisen opiskelijan ajasta ja moni opiskelija myös matkailee ja suorittaa vaihto-opintoja ulkomailla pärjätäkseen tulevaisuudessa yhä kansainvälistyvämmillä työmarkkinoilla. Moni opintojensa loppusuoralla oleva opiskelija on eritoten pääkaupunkiseudulla työnantajien joukossa jo niin haluttua pääomaa, että lopputyöt joko viivästyvät tai jäävät tekemättä siksi, että opiskelijat haluavat tarttua houkutteleviin työtarjouksiin ja päästä ansainnan makuun ja täyttä viikkoa tehdessä harva kykenee iltaisin kirjoittamaan vielä lopputyötään. Yliopistotutkinnon saavuttamisen tavoiteaika on viisi vuotta, johon esimerkiksi vain kymmenesosa Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoista ehtii. Mikäli valmistumista ei ole saavutettu seitsemässä vuodessa, täytyy opiskeluun anoa lisäaikaa. Valmistumalla viidessä vuodessa, opiskelija osoittaa tuleville työnantajilleen määrätietoisuutta ja osaamista sekä hyötyy opintolainan hyvityksestä, mutta määräajassa valmistuminen ei kuitenkaan ole vain opiskelijan etu, sillä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitus on osittain riippuvainen määrätyssä aikataulussa valmistuvien opiskelijoiden määrästä. Koska määräajassa valmistuminen on sekä opiskelijan, oppilaitoksen, että yhteiskunnan etu, päätimmekin koota alle vinkkejä, jotka huomioon ottamalla korkeakoulusta valmistuminen aikataulussa on mahdollista.

 

Suunnittele opintosi hyvin ja aseta välitavoitteita

Vanha suomalainen sanonta “hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pätee myös opintojen aikatauluttamisessa. Tekemällä huolellisen selvitystyön opintojesi alussa tulevien vuosien aikataulusta, säästät itsesi todennäköisesti monelta harmilta. Myös omiin tehtyihin suunnitelmiin sitoutuminen on äärimmäisen tärkeää, jotta pysyt suunnitellulla polulla mahdollisuuksiesi mukaan valmistumiseen saakka ja saat diplomin käteesi tavoiteajassa. Moni opiskelija jättää vuosittain pakollisia opintosuunnitelmaan sisältyviä kursseja tekemättä siirtäen ne tulevaisuudessa suoritettaviksi, mikä usein kostautuu myöhemmin. Uskallammekin väittää, että lähes jokainen tuntee henkilön, jonka korkeakoulusta valmistuminen myöhästyy kolmen opintopisteen ruotsin kielen kurssin suorittamatta jättämisen vuoksi. Suunnittele siis opintosi ensimmäisestä vuodesta lähtien tarkasti, ota huomioon, ettei monia pakollisia kursseja järjestetä kuin kerran lukuvuodessa ja uskalla pyytää korkeakoulusi opintokoordinaattoreilta apua, mikäli suunnitelmissasi tapahtuu muutos tai et jostakin syystä kykenekään pysymään aikataulussa. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut tekevät kovasti töitä auttaakseen opiskelijoita valmistumaan määräajassa ja opinahjostasi löytyykin varmasti tarvittavat resurssit sinunkin auttamiseesi ja ulkopuolisen mielipiteen kuuleminen opintojesi aikatauluun ja sisältöön liittyen voi olla hyödyllistä. Mikäli siis eteesi sattuu esimerkiksi upea työmahdollisuus ja opintosi siitä syystä viivästyvät, voit aina keskustella korkeakoulusi kanssa mahdollisuuksista suorittaa opintopisteitä työelämässä, esimerkiksi tekemällä useampia työharjoitteluja.

 

Pidä huolta jaksamisestasi ja laita projektit tärkeysjärjestykseen

Vaikka tavoiteajassa valmistuminen onkin suositeltavaa, ei sen tulisi tapahtua oman hyvinvoinnin kustannuksella. Onkin siis tärkeää, että opiskelijat pitävät huolta jaksamisestaan riittävän unen, sosiaalisten suhteiden ja liikunnan avulla, sillä väsähtäneenä ja alakuloisena työtehokin on keskimääräistä matalampi. Vaikka opiskelu mielletäänkin useasti kunnianhimoisten opiskelijoiden prioriteettilistalla ykköseksi, pitäisi hyvinvoinnin tulla aina opiskelua ennen. Hyvinvointia edistävät etenkin ainoastaan sellaisten projektien ja työtehtävien valitseminen, joista saatava hyöty on korkein. Jokaisen opiskelijan tulisi siis pysähtyä miettimään, mitkä työ- ja opiskelijajärjestöjen projektit ovat todella tärkeitä ja niitä, joihin opintojen kustannuksella voi hyvällä omalla tunnolla antaa aikaansa. Pärjäisitkö pelkällä opintorahalla, asumistuella ja opintolainalla, vai onko sinun pärjätäksesi tehtävä töitä? Nautitko opiskelijajärjestöissä toimimisesta ja onko siitä sinulle riittävästi hyötyä suhteessa annettuun panokseen? Voisitko suorittaa vaihto-opintosi niin, että ne kokonaisuudessaan voidaan hyväksilukea tutkintoosi, jotta valmistut aiemmin? Kunnianhimoiset opiskelijat haalivat helposti liikaa tehtäviä, jolloin mikään ei enää valmistukaan ajallaan ja stressitasot nousevat huolestuttavan korkeiksi ja uhkaavat hyvinvointia. Uskalla siis kysyä itseltäsi rohkeasti kysymyksiä omasta tärkeysjärjestyksestäsi ja pitää huolta omasta hyvinvoinnistasi, jotta valmistut ajoissa ja pääset siirtymään työelämään hyvillä mielin, korkeakoulututkinnon diplomi taskussasi.